Dünya’nın Cazip Üretim Sektörü: Türkiye’nin Ekonomik Başarısı

9.9.2022 17:43:10

‘’Türkiye neden üretim açısından Dünya’nın en cazip ülkelerinden biridir?’’ konulu yazımızın detayları için mutlaka göz atın! Keyifli okumalar...

Dünya’nın Cazip Üretim Sektörü: Türkiye’nin Ekonomik Başarısı

Birinci sanayi devriminden bu yana gelişen sanayi sektörü teknoloji, iletişim ve bilişimin hızlı gelişimi ile ülkeler arası yüksek düzeyde rekabet gücünü arttırmıştır. Nitekim, dördüncü sanayi devrimi ile beraber ülkeler matematik, mühendislik ve teknolojik yeteneklerini daha da geliştirmektedir. Bu durum, üretim sektörünün küresel piyasalarda hızla değişmesine yol açmaktadır. Üretim endüstrisi, ileri teknoloji ile beraber hızlı, güvenilir ve yenilikçi seyirle benzeri görülmemiş bir hızda değişime uğramaktadır. Bu değişim; Alman Federal Hükümeti ‘Yüksek Teknoloji’, Amerika Birleşik Devletleri ‘Endüstriyel İnternet’, Çin ‘İnternet +’ stratejileriyle ‘Akıllı Üretim Sistemi’ paradigmasını ortaya çıkartarak üretim sürecinde dijitalleşmeye gidilmesine yol açmıştır. Türkiye’de, dördüncü sanayi devrimi üzerine T.C. Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından ‘Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’ yayımlanmıştır.

Türkiye’nin Dünden Bugüne Ekonomik Başarısı

1980’lerden bu yana imalat sanayinde hızla gelişerek, 1990’lı yıllarda dünya ekonomisi ile daha da iç içe bir hal almıştır. 2000’lerden bu yana “şirketlerin büyümelerine olanak sağlamak” ve “iş ortamını geliştirmek” ilkeleriyle uluslararası üretim/değer zincirleri üzerinde yer kapma, dışa bağımlı bir imalat merkezi olma ve üretim üssü haline gelmeye odaklayan anlayış politikası ülkenin sanayide ki rekabet gücü en yüksek ülkeler arasında gözle görülür bir düşüş yaşamasına sebep olmuştur. Günümüzde, yenilenen ve gelişen dördüncü sanayi devrimi ile ‘Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’ stratejisini geliştirerek ulusal bilinci artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi, nitelikli insan kaynağı geliştirmeyi ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemiştir. Bu yönde atılacak adımlarda Kibar Holding, Siemens, Scheer ve TEPAV Türkiye’nin gelişmelerin dışında kalmaması için rehberlik yaparak, gerekli adımların nasıl atılması gerektiğine dair fikirlerini beyan etmişlerdir. 2021 yılına gelindiğinde Türkiye ekonomisi yüzde 11 oranın da büyüme kaydetmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022 yılında, Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyümesinin beklendiğini kaydetmiştir.

Son Olarak

Türkiye ekonomisi son birkaç yıldır ekonomik bir patlama yaşıyor. Bunun nedeni, ülkenin gelişen endüstrisi ve makine üretimindeki büyümesidir. Ülke, gelişen sanayisi ve makine üretimindeki büyüme nedeniyle çok sayıda yabancı sermayeyi çekmeyi başarıyor. Siemens, General Electric, ABB bunlardan bir kaçıdır. Nitekim; düşük işçilik maliyetleri, düşük vergileri ve vasıflı işgücü nedeniyle çekici bir üretim destinasyonu olması, üretim için en cazip ülkelerden biri olmasını sağlayan diğer etken özelliklerinden bazılarıdır. Bu koşullar sayesinde Türkiye ekonomisi giderek büyüyen küresel bir cazibeye sahip olmaktadır.