Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu sözleşme, www.sifirgibimakina.com adresinde faaliyet gösteren SIFIRGIBI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ile Site’ye üye olan Üye arasında, üyenin www.sifirgibimakina.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, Site'ye üye olmakla, “Sözleşme”nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu üyelik sözleşmesinde sifirgibimakina.com ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR
İş bu sözleşmede belirtilen;
sifirgibimakina.com: SIFIRGIBI MAKINE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ. 
Üye : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Site : www.sifirgibimakina.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
 ÜRÜN : sifirgibimakina.com tarafından Site’de satışa sunulan her  türlü MAKİNE’ yi 
Açık Artırma : Ürünlerin , belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı anda açılış fiyatını geçmesi ve açık artırmanın sifirgibimakina.com tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, son teklif bedeli üzerinden ÜRÜN’ü satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı açık artırma sistemini,
Minimum Fiyat Sistemi : Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan,  her bir ürün için belirlenmiş en düşük satış bedelinin, açık artırmada gelen teklifler sonucunda aşılması ve satıcı müşterinin de Site’de belirtilen süre içerisinde  ürün satışına onay vermesi halinde  ürünü satışa konu eden sistemi,
Hemen-Al : ürünlerin , belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve bu süre içerisinde herhangi bir zamanda belirlenen fiyata ilk teklif bedelini veren üyenin  ürünü satın alma hakkı kazandığı satın alma sistemini,
Otomatik Teklif : Site’de satışa sunulmuş olan  ürünler için Üye’nin tamamen kendi iradesiyle belirlemiş olduğu maksimum teklif tutarını, Site’de yer alan ve teklif ekranında bulunan “Otomatik Teklif” alanına girmek suretiyle, Üye’nin belirlemiş olduğu teklif üst limitine kadar otomatik olarak kademeli teklif arttırım imkanını Üye’ye sunan sistemi ifade eder.


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu,  ürünlerin sifirgibimakina.com tarafından Site’de online olarak internet üzerinden açık artırma veya hemen-al yoluyla satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
İşbu sözleşme, Site’de yapılacak olan ve Üye’nin katıldığı/katılacağı tüm açık artırmalar ve/veya hemen-al işlemleri açısından hüküm ifade eder.

4 SIFIRGİBİ’nin ’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Sıfır Gibi ; , kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak sıfırgibi.com , bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
4.2. sifirgibimakina.com güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
4.3. sifirgibimakina.com önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
4.4. sifirgibimakina.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.5. sıfırgibi.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, açık artırma veya hemen-al şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
4.6. İşbu sözleşme Sıfırgibi com’un açık artırma yapacağı, hemen-al sistemi ile satış yapacağı, açık artırma, hemen-al ve/veya  ürün  adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle sıfırgibi.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.


5.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve açık artırma veya hemen-al şartlarına ilişkin sifirgibimakina.com tarafından açıklanan/ açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal sıfırgibi.com’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. sıfırgibi.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını,kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde sıfırgibi.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
5.6. Üye, başka üyelerle birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer üyelerle birlikte danışıklı olarak açık artırmaya katılmayacağını, Site'deki teklifleri veya açık artırmaları takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, başka şekilde Site'deki açık artırmaları kötüye kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve sıfırgibi.com’un ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun sifirgibimakina.com tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/ veya katıldığı ve/veya kazandığı açık artırmaların veya hemen-al yoluyla yapmış olduğu satın almaların iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
5.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
5.9. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
5.10. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan sifirgibimakina.com sorumlu değildir.
5.11. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya ürün kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
5.12. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Sıfırgibi.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. sifirgibimakina.combu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Sıfırgibi.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Sıfırgibi.com’un izni dışındadır.

6. AÇIK ARTIRMA ve HEMEN-AL
6.1. Açık artırmaya ve/veya hemen-al işlemine sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi siteye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartlara haiz üyeler, sözleşmede belirtilen teminatı vermek kaydıyla katılabilecektir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.
6.2. Site’de açık artırma veya hemen-al yoluyla satışa sunulacak ürünler, Sıfırgibi.com’un mülkiyetindeki ve/veya sifirgibimakina.com ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında kendi mülkiyetindeki veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş yetkilendirmeye dayanarak vekâleten işlem yapan kişilerin sifirgibimakina.com tarafından sitede satışını isteyen müşterilerin ürünlarıdır. Ürünlar, Site’de ayrı ayrı satışa sunulacaktır. Site’de sifirgibimakina.com tarafından ilan edilecek açık artırma gün ve saatine kadar veya hemen-al ilanının açılmasından önce teklif verilemez.
6.3. sıfırgibi.com , açık artırmanın veya hemen-al yoluyla satışın yapılıp yapılmaması hususunda serbesttir. Açık artırma veya hemen-al ilanı, ilan edilen saatten önce sebep göstermeksizin ve Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın sifirgibimakina.com tarafından iptal edilebilir. Açık artırmanın veya hemen-al ilanının iptal edilmesi nedeniyle Üyeler tarafından sıfıgibi.com’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
6.4. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan sifirgibimakina.com sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.
6.5. Ürünler , Site’de açık artırma veya hemen-al için yayınlandığı andan itibaren açık artırma veya hemen-al ilanı süresince, sifirgibimakina.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacak olan adreslerde, sifirgibimakina.com mesai saatleri içerisinde Üyeler tarafından görülebilir. Üye ürün için teklif vermekle;  ürünün  ekspertiz açıklamasını ve sifirgibimakina.com tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
6.6.
1.  Ürünlerin  kontrol formları ve/ veya ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları Site’de yer almakta olup,  ürün ( makine) çalışır ve halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan Üye’nin ürüne  ilişkin bu bilgiler ile her türlü incelemeyi yaparak açık artırmaya veya hemen-al sürecine katıldığı kabul edilmektedir. Satışa konu ürünlar kontrol formu ve /veya ekspertiz  raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır; şöyle ki Üye, sifirgibimakina.com tarafından Site’de sergilenen  makinelerin  inceleme ile görülebilecek durumlarını  gösterebileceğini ve buna bağlı olarak Sıfırgibi.com’un  ürünlerin gizli yada tespiti inceleme ile mümkün olmayan  hasarları hakkında   hiçbir taahhüdü bulunmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Üye,  ürün ile ilgili olarak sıfırgibi.com’a karşı eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ürün ile ilgili olarak en fazla 7 gün içinde önemli ayıp ve arızaları Sıfırgibi.com a bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde Sıfırgibi.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan dolayı Sıfırgibi.com’un iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sıfırgibi.com’a yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup olmadığı konusunda tarafların ortak mutabakatı ile belirlenecek bağımsız ve uzman kişi /yada ekipten  rapor alacaktır. Üye’nin iddiasının uzmanın raporu ile ispatlanması ve  ürünün satıldığı mevcut haline uygun olarak iade edilmesi kaydıyla, ürün  sifirgibimakina.com tarafından iade alınarak Üye’nin ödemiş olduğu satış bedeli Üye’ye iade edilecektir. İade nedeniyle sıfırgibi.com’dan faiz de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. İadeden kaynaklanan alım satım masrafları Sıfırgibi.com’a aittir. Üye, ürünü sifirgibimakina.com tarafından belirlenecek adreste iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca hasar oluşmuş olması durumunda, sifirgibimakina.com ürünü  iade almakla yükümlü değildir. İade alım yükümlülüğü, ürünün alıcı Üye nin mülkiyetinde  olması kaydıyla geçerli olup, ürünün satılması/el değiştirmesi durumunda sifirgibimakina.com ürünü iade almakla yükümlü değildir. 
6.6.
2. Üye tarafından satın alınan ürünler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. Maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam etmesi koşulu ile,  garanti kapsamındaki her türlü onarım ve parça değişim işlemleri ilgili yetkili servisleri veya özel servisler tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak sıfırgibi .com hiçbir biçimde satılan ürün ile garanti  vermez. Üye, ürüne talip olmakla,  ürün ile ilgili incelemeyi yaptığını ve ürünü mevcut hali ile almayı kabul ettiğini beyan ve kabul etmiş sayılır
6.7.  Açık artırmada teklifler asgari 200.-TL olmak üzere 100.-TL’nin katları şeklinde yapılacaktır. Açık artırmada aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıran Üye’nin teklifi geçerli sayılacaktır.
6.8. Üye’nin açık artırmaya iştiraki veya hemen-al yoluyla satın alma talebinde bulunması açık artırma veya hemen-al konusu ürün/ürünleri alma iradesini göstermekte olup, Üye açık artırmada vermiş olduğu teklif ve hemen-al yoluyla yaptığı satın alma talebi ile bağlıdır ve teklif veya talebi geri alınamaz.
6.9. Üye, Otomatik Teklif sistemi üzerinden iletmiş olduğu bedel ile bağlıdır. Otomatik Teklif sistemi Üye’lerin faydasına olacak şekilde işlemekte olup Üye’nin iletmiş olduğu maksimum bedele kadar teklifleri kademeli olarak arttırmaktadır. Bu sebeple Üye, Otomatik Teklif olarak ilettiği maksimum bedel ve/veya altında kalan tüm teklifler bakımından sorumlu olacaktır, Üye bu durumu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmede Otomatik Teklif, manuel teklif ile aynı sonuçları doğurmakta olup, Üye’nin Madde 6.14 hükümleri doğrultusunda cayma hakkı bulunmamaktadır. Otomatik Teklif, Üye’ye seçimlik olarak sunulmuş bir imkan olup Üye bu imkanı kullanmama hakkına sahiptir. Otomatik Teklif sistemi Üye’lerin aynı bedel üzerinden teklif sunmasına imkan vermemektedir, bu sebeple girilen tüm Otomatik Teklif’ler birbirilerinden farklı bedellerde olmalıdır. Üye, daha önce başka bir Üye tarafından girilen Otomatik Teklif ile aynı veya girilen Otomatik Tekliften düşük bir Otomatik teklif belirleyemeyecektir.
6.10. Her açık artırma veya hemen-al satışları, ilan edilen sürenin dolması ile birlikte sona erecektir. Açık artırma süresinin sonunda ürün, sifirgibimakina.com tarafından belirlenmiş olan açılış fiyatını geçmesi ve açık artırmanın sifirgibimakina.com tarafından onaylanması kaydı ile en yüksek bedeli verene satılacaktır. Açılış fiyatını geçmeyen ürün satılmaz. Minimum Fiyatlı Sistem’de ürüne verilen tekliflerin minimum fiyatı bulmaması halinde ürünün satışa konu edilip edilmeyeceği Sıfırgibi.com’un takdirinde olacaktır. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır. Hemen-al yolu ile satış yapılması durumunda ürünler, “hemen-al satış fiyatı” ile ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulacak ve herhangi bir zamanda SIFIR GİBİ tarafından belirlenen fiyata ilk teklif bedelini verene satılacaktır. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır.
6.13. Açık artırma sonuçlanmış olsa dahi, açık artırma sonucunun kesinleşmesi her koşulda Sıfırgibi.com’un onaylaması şartına bağlıdır. Açık artırma bitikten sonra kazanan Üye, sifirgibimakina.com veritabanı kayıtlarına dayanarak sifirgibimakina.com tarafından belirlenir. Açık artırma sonucu, kazanan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda açık artırma onaylanmamış sayılır ve Üye ürünü satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, iş bu hususa itiraz edemez.
Hemen-al yoluyla ürün satın alan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirim yapılarak Onay e-maili gönderilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda hemen-al satışı onaylanmamış sayılır ve Üye ürünü satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirtiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez.
6.14. Üye’nin açık artırmayı kazanması veya hemen-al yoluyla ürün satın alması halinde ve sifirgibimakina.com tarafından açık artırmanın veya hemen-al işleminin onaylanması durumunda, teminat tutarı Üye tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sifirgibimakina.com hesabına yatırılacak olup Üye, açık artırmanın veya hemen-al işleminin sonuçlanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde kalan satış tutarının tamamını, satış işlemi hizmet bedelini, SIFIR GİBİ .’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarından herhangi birine yatırmakla yükümlüdür.
 BANKASI 

  Ürün’ün  teslimine ilişkin her türlü masraf ve ücret  Üye’ye aitir. 
Mülkiyeti üçüncü kişiler üzerinde bulunan ürün/ürünlerin  açık artırma yoluyla satışa sunulması durumunda satıcı, sifirgibimakina.com ile imzalamış olduğu “Emanet Alım Sözleşmesi” ile ürüne  ilişkin bedellerin kendi adına ve hesabına alıcı Üye’den tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, sıfırgibi.com’u temsilci olarak atadığını gayrikabili rücu kabul etmiş bulunmaktadır. Alıcı Üye, satış sözleşmesine ilişkin ödemeyi satıcının temsilcisi sıfatıyla Sıfırgibi.com’a yapmakla satış sözleşmesi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır. 


7.TEMİNAT
7.1. Açık artırmaya katılmak veya hemen-al yolu ile ürün satın alabilmek için teminat verilmesi şart olup, teminat tutarı her bir açık artırma veya hemen-al işlemi için sifirgibimakina.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacaktır. 
İşbu teminat, Üye’ye ait kredi kartına bloke konulmak suretiyle (provizyon yoluyla) verilecektir. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üye, ürün satın alması halinde ürün bedeli ile provizyon bedelini sifirgibimakina.com hesabına ödeyecek olup işbu bedellerin hesaba geçmesi ile kredi kartındaki blokaj kaldırılacaktır. Ürün bedeli ve/veya provizyon bedelinin hesaba yatırılmaması halinde ilgili Üye’ye cayma bedeli faturası gönderilecek olup ilgili cayma bedeli kredi kartından tahsil edilecektir.
7.2. Üye’nin açık artırmaya katılmaması veya katılsa da açık artırmada ürünü satın almaya hak kazanamaması veya hemen-al yoluyla ürün satın almaması durumunda kredi kartındaki mevcut blokajın kaldırılması için Sıfırgibi.com açık artırmanın neticelenmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili bankaya bildirimde bulunacaktır. Bu süre zarfında Üye mevcut provizyonu iptal etmek isterse, Site üzerinden talebini iletebilir. Blokajın kaldırılması bankanın sorumluluğunda olup, süresi banka uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecektir. Üye, bu nedenle sıfırgibi.com’dan hiçbir hak talep edemez.
7.3. Açık artırmanın veya hemen-al sürecinin tamamlanmasının ardından, Üye’nin açık artırmada ürünü satın almaya hak kazanması veya hemen-al yolu ile ürün satın alması durumunda ve açık artırmanın veya hemen-al işleminin sifirgibimakina.com tarafından onaylanması durumunda, bahse konu teminat tutarı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sifirgibimakina.com tarafından hizmet bedeli olarak tahsil edilecektir. Üye, bu hususu peşinen kabul eder. Minimum Fiyat Sistemi’nde, teklifin minimum fiyatı aşması veya minimum fiyatın altında kalan teklifin ürün sahibi müşteri tarafından kabul edilmesi ile satışa onay verilmesi halinde ÜYE, vermiş olduğu tekliften sorumlu olacak olup, ürünü almaktan vazgeçmesi halinde ilgili cayma bedelini Sıfırgibi.com’a ödemekle yükümlü olacaktır. ÜYE, aynı gün içerisinde Site’de yer alan ihalelerde tamamlanan ürün satış işlemi bulunması halinde yalnızca işbu satış işleminin gerçekleştiği gün içerisinde faydalanmak üzere 1 (bir) adet cayma bedelinden sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE’nin birden fazla işlemden cayması halinde, diğer cayma bedelleri ÜYE’den tahsil edilecektir. Ayrıca ÜYE’nin belirli bir Ürün özelinde farklı ihalelerde birden fazla cayma işleminde bulunması halinde sıfırgibi.com’un, ÜYE tarafından gerçekleştirilen mükerrer cayma işlemleri için bir önceki tahsil edilen cayma bedelinin 2 katına isabet eden cayma bedelini tahsil etme hakkı saklıdır. ÜYE bu durumu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.
7.4. Açık artırmanın veya hemen-al işleminin tamamlanmasından sonra Üye’nin ürünü almaktan vazgeçmesi veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda sifirgibimakina.com açık artırmayı veya hemen-al işlemini iptal ederek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Açık artırmanın veya hemen-al işleminin tamamlanmasından sonra Sıfırgibi.com’un ürünü satmaktan vazgeçmesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda açık artırma veya hemen-al işlemi iptal edilmiş sayılarak sifirgibimakina.com tarafından sitede duyurulan ve Üye tarafından bahse konu açık artırma veya hemen-al işlemi kapsamında verilen teminat tutarı kadar bir bedel cezai şart olarak Üye’ye ödenecektir


8.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler sifirgibimakina.com ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, Sıfırgibi.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Sıfırgibi.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sıfırgibi.com'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye sıfırgibi.com'a ödemekle sorumlu olacaktır.
8.2. sıfırgibi.com'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
8.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
8.5. Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup sıfırgibi.com'un rücu hakkı saklıdır.


9.SORUMLULUK
9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde sifirgibimakina.com gerek açık artırma veya hemen-al süreci başlamadan önce, gerek açık artırma veya hemen-al süreci esnasında veya açık artırma veya hemen-al süreci sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin açık artırmayı veya hemen-al işlemini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya açık artırma sonucunu veya hemen-al işlemini onaylamamaya yetkilidir. Üye bu nedenlerle sıfırgibi.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
9.2. Açık artırma sonucunun veya hemen-al işleminin sifirgibimakina.com tarafından onaylanmış olması, sifirgibimakina.com tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. sifirgibimakina.com bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
9.3. sıfırgibi.com, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu ,veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sıfırgibi.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; sıfırgibi.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince sıfırgibi.com'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Sıfırgibi.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için sıfırgibi.com'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde sıfırgibi.com, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.


11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Sıfırgibi.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ
12.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Sıfırgibi.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
12.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 3 gün önel vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. Ancak fesih tarihinden önce tamamlanan açık artırma veya hemen al işlemi kapsamında Üye’nin satın almaya hak kazandığı ürün olması durumunda Tarafların bu ürün ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.
12.3. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda sıfırgibi.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı açık artırmaları, hemen-al işlemini kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye sıfırgibi.com’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. sifirgibimakina.com doğmuş/ doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. sıfırgibi.com, işbu zararlarını Üye’nin vermiş olduğu teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir.

13.GİZLİLİK
Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında sifirgibimakina.com ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Sıfırgibi.com’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye Sıfırgibi.com’un uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca sıfırgibi.com, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. sıfırgibi.com, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca sifirgibimakina.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/ kurumlarla paylaşabilir.


14. TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, açık artırma veya hemen-al işleminin sonuçlarının, onayın, üyeliğin/açık artırmanın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e- mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin sifirgibimakina.com tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Sıfırgibi.com sorumlu değildir. Üye’nin Sıfırgibi.com ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

15. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
15.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Sıfırgibi.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

16. MUHTELİF
16.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
16.2. Sıfırgibi.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmamasıya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
16.3.  Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
16.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Sıfırgibi.com’unyazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.