Şubat Ayı Sanayi Üretim Oranları Açıklandı!

16.4.2021 14:38:01

Şubat Ayı Sanayi Üretim oranları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Verilere ait detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); ekonomik, sosyal, rekabet, çevre ve girişim politikalarının oluşturulması; erişilebilir, güvenilir, karşılaştırılabilir ve analiz edilebilir uyumlu istatistiklerin üretilmesi amacıyla düzenli olarak her ay sanayi üretim anketi aracılığıyla kısa dönemli iş istatistikleri kapsamında sanayi üretim endeksi verilerini yayınlamaktadır. (TÜİK, 2008: 1 -5).

Sanayi üretim endeksi, sektörde oluşan değişim ve gelişmeleri, alt sektörlerdeki durumun kamu ve özel sektör bazında karşılaştırılmasını izlememize olanak sağlıyor. 

 

Sanayi Üretim Oranları

Türkiye İstatistik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre üretim oranı yüzde 8,8 oranında artış göstermiştir. Bir önceki ay olan Ocak’a göre ise yüzde 0,1 oranında artış sağlanmıştır.

 

Oranları sanayideki alt sektör bazlı inceleyecek olursak Şubat ayı maden ve taş ocağı sektörü geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 15,9 artış gösterirken,  iklimlendirme sektöründe 0,8 oranında azalmış ancak yine imalat sanayi sektörü yüzde 9,3’lük bir artış göstermiştir.

 Alt sektörleri aylık bazda Ocak ayına kıyasla inceleyecek olursak madencilik sektöründeki üretim Şubatta Ocak ayına oranla yüzde 2,3 azalmış, imalat sanayi sektörü yüzde 0,2’lik iklimlendirme sektörü ise yüzde 0,8’lik bir yükselme göstermiştir.

 

Açıklanan bu verilere göre ekonomistler imalat sanayisinin beklenen rakamların üstünde bir büyüme gösterdiği belirttiler.  Ekonomimiz açısından da toparlanmanın devam ettiğine değinen uzmanlar büyüme oranının pandemi öncesi döneme oranla yüzde 15 oranlarında yüksek bir seviyede olduğunu ilettiler.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen üretim oranlarındaki yükselişi  ‘’Artışlar, oldukça yüksek kredi arzı sonrasında iç talepteki canlılığın devam ettiğini işaret ediyor. Yatırım eğilimi çerçevesinde, makine ve teçhizat üretiminin yüzde 27,5'lik, ana metal sanayi üretiminin de yıllık yüzde 13,9 artış gösterdi. İmalat sanayinin yılın ilk çeyreğinde oldukça güçlü bir seyir kaydettiği ve yüksek baz yılı etkisine rağmen trend üstü bir büyüme sergilediği izleniyor. Yılın ilk çeyreğinde kredi faizlerindeki yükselişe rağmen, politika normalleşmesinin beraberinde getirdiği artan risk iştahıyla önemli bir iyileşme sergileyen finansal göstergeler, finansal koşullar endeksindeki sıkılaşmanın oldukça sınırlı kalmasını beraberinde getirmiş ve büyüme üzerindeki pozitif etkisini sürdürmüştü. Buna ek olarak 2020'de yaşanan yüksek kredi arzının büyüme üzerinde devam eden etkisinin yılın ilk çeyreğine de sarktığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında ilk çeyrekte milli gelirin yıllık yüzde 6-7 seviyelerinde bir reel büyüme kaydetmesi beklenebilir."şeklinde yorumlamıştır. Kaynak ( A.A)