Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

20.2.2021 12:27:28

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi uzun yıllardır devlet tarafından firmaların yatırımlarını şekillendirmesi için kullanılmakta olan bir belgedir. Devletin ekonomi planları kapsamında işletmelerin teşvik sistemlerinin belirlenmesi, hedeflerin yakalanması için günümüze kadar da çeşitli teşvik araçları kullanılmakta. Teşvik araçlarından biri de, yatırım teşvikidir. 

Yatırım teşvik belgesi makine ithalatlarında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet sağlayarak alınmak istenen cnc makinenin maliyetini firmalar için daha uygun hale getirmektedir.

Yatırım teşvik belgesi alma süreçleri daha öncesinde  Ticaret Bakanlığı tarafından, eski adıyla da Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi, son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredildi.

Kimler Faydalanabilir?

Bu soruyu en genel anlatımıyla yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler şeklinde cevaplayabiliriz. Başlıklar olarak sıralayacak olursak;

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

 

Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • İmzalı müracaat dilekçesi.
 • Noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
 • Kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
 • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın 100 TL tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
 • Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.
 • SGK’ya herhangi bir borcunun bulunmadığını gösteren yazı veya elektronik ortamdan alınan barkodlu çıktı.
 • Çevre ve Orman bakanlığından alınan  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
 • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
 • Stratejik yatırımlar için fizibilite raporu.
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası

Peki Bu Belgeye Başvururken Nelere Dikkat Etmeli?

 

Kişi yatırım teşvik belgesi listesinde başvurduğu makine yada teçhizatla ilgili belirtmiş olduğu miktardan fazla mal alamaz. Bu sebeple bu miktarın aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Belge üzerinde yanlış gümrük tarife istatistik pozisyonu yazmamaya, yada yanlış makine tanımlamaları yapmamaya dikkat etmelisiniz.

Ayrıca yatırım teşvik belgesi finansal kiralama işlemlerinde de kullanılabilmekte. İhtiyacınıza uygun finansal kiralama firmasını belirledikten sonra teşvik belgenizi finansal kiralama firmasına devrederek istediğiniz makine yada teçhizatı kiralayabilirsiniz.