Endüstri 4.O Teknolojisi ve Kadınların Üretimde Daha Çok Yer Almasına Neden Olacak Katkıları!

6.3.2021 14:45:38

Endüstri 4.O Teknolojisi Nedir? Kadınların Üretimde Daha Çok Rol Oynaması Üzerine Katkıları Nasıl Olabilir? Bu yazımızda sizler için bu soruların cevaplarını derledik. Keyifli okumalar.

Endüstri 4.0; İş aşamalarının veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği, cihazların interneti, büyük girdi ve Makinalar Arası İletişim teknolojilerinin birlikte kullanılması ile oluşan yeni Sanayi Devrimi’nin ismidir.

Endüstri 4.0 ifadesi, ilk kez Almanlar tarafından Hannover 2011 fuarında kullanılmıştır. Bu teknolojinin amacı, Çin başta olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerindeki ucuz işçilik sayesinde elde ettikleri sektördeki rekabet üstünlüğünün önüne geçebilmekti.

Bu teknoloji; internete bağlı makinaları ve akıllı ögeleri kullanarak verimliliğin ve kârın artırılmasını amaçlamaktadır.

Gelecek kavramı ile tamamen bütünleşen endüstri 4.0, bize iş dünyasındaki hataları en aza indirgeyip, aklın sadece insanda olmadığını makinalarla da bu sürecin yürütülebileceğini göstermektedir.

Endüstri 4.0 ‘ün Kullandığı Teknolojiler Nelerdir?

 • Nesnelerin İnterneti, IoT
 • Simülasyon (Simulation)
 • Otonom Robotlar (Autonomous Robots)
 • Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing)
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
 • Bulut Bilişim (Cloud Computing)
 • Siber Güvenlik (CyberSecurity)
 • Büyük veri ve analizi (Big Data and Analytics)
 • Yatay ve dikey sistem entegrasyonu (Horizantal and Vertical System Integration)

 

Olumsuz ve Olumlu Sonuçları, Endüstri 4.0 ile Kadınların Üretim Süreçlerindeki Yeri

Endüstri 4.0 ile iş gücüne dayalı bir çok meslek alanı artık geçerliliğini yitirecek gibi görünmekte. Kas gücünün yerini tamamen robotlar alırken bu alana bağlı pek çok meslek bu tehlike ile karşı karşıya kalması olasıdır.

 

Ancak bu tahminlerin geçiş dönemi için geçerli olduğunu unutmayalım. Bu geçiş dönemi ile birlikte Endüstri 4.0 yeni meslekleri de doğuracaktır. Bu mesleklerin bir kısmı mevcut mesleklerin dijitalleştirilmesi ve dönüştürülmesi ile ortaya çıkarken, önemli bir kısmı ise bugün mevcut olmayan yeni meslekler olacaktır. Yeni mesleklerin ortak özelliği  kas gücünden ziyade, matematik ve bilişim teknolojilerine hâkim uzmanlara ihtiyaç duyacak olmalarıdır.

 

Kadınların bugün üretim alanında yaptıkları işlerin önemli bir bölümü otomasyona en açık meslekler olduğu için bu dönüşümün kadınlar aleyhine bir durum doğuracağı ve iş yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğinin artarak devam edeceği şeklinde bir öngörü de söz konusudur . Ancak, bu tahminler sadece geçiş dönemi için geçerlidir ve aslında ileri vadede doğru değildir.  Endüstri 4.0 ile matematik, fizik, yazılım, bilişim, teknoloji gibi zihinsel faaliyetlerin öne çıktığı mesleklerle kadınlar endüstri 4.0’da daha fazla yer alarak üretim süreçlerinde eskisinden daha fazla yer alacaklardır.

 

 

Endüstri 4.0’ın Büyük Üreticiler açısından Artılarını sıralayamak gerekirse;

 • Üretim sürecini takip etmek kolaylaşacak,
 • Üretim süreci çevreye daha az zararlı olacak,
 • Verimliliği arttıracak ve buna bağlı olarak maliyeti düşürecek,
 • Üretim süreçlerinin daha da esnekleşmesini sağlayacak,
 • Yeni iş kolları ve modellerinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

 

Sıfırgibimakina.com’da Endüstri 4.0’a uygun ürünleri robotlar/robot kollar seçeneğinden bulabileceğinizi bulabiliyor muydunuz? İncelemek için Makine Al bölümünü ziyaret edebilirsiniz.