Sanayicimizin Dikkatine! Yatırım Teşvik Kanununda ve Vergi Muafiyeti Kapsamında Önemli Değişiklik!

9.7.2021 12:34:23

Yapılan önemli kanun değişikliği hakkındaki haberimizle ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sanayicimizin Dikkatine! Yatırım Teşvik Kanununda Vergi Muafiyeti Kapsamında Önemli Değişiklik!

29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)" açıklandı.

Yayımlanan kararda birçok sektörü etkileyecek önemli değişiklikler bulunuyor. Bu yazımızda  açıklanan kararda makine sanayisi sektörünü yakından ilgilendiren vergi muafiyetinin artık geçerli olmadığı maddeleri sizler için bir araya getirdik.

Yatırım Teşvik Müracaatında Değişiklik

Yürürlük tarihi: 1/1/2022

Bu Yasanın 3. maddesiyle aynı Kararın “Müracaat” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yani, yatırım teşvik başvuruları yatırımın yapılacağı bölgedeki yerel birimlere yapılamayacak, sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılabilecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyetinde Değişiklik

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

Bu yasanın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı  9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıda aktardığımız şekilde değiştirildi.

Buna göre, aynı şekilde bu Kararın 15 inci maddesi ile aynı Karara “GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı EK-8 eklenmiştir.

“(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”

“(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.”

Aşağıdaki tabloda gümrük muafiyetinden yararlanamayacak makina ve techizatların listesine ulaşabilirsiniz.

Yapılan bu değişikliğin sanayicilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. ancak gümrük vergisi muafiyetinden  çıkarılan birçok ürün nedeniyle sanayicimizin yatırım yaparken vergi muafiyetinden artık çok daha kısıtlı bir ürün yelpazesini içermesi nedeniyle maddi anlamda zorlanmamasını temenni ediyoruz.

  GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
  2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
1 Oksijen jeneratörleri
2 Beton pompaları
3 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
4 Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
5 Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
6 Pistonlu kompresörler; manometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
7 Pistonlu kompresörler; manometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8 Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
9 Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
10 Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
11 Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava
1 taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
12 Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl 1 işlem fırınları
13 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
14 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARÎÇ
15 Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma cihazları
16 Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
17 Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsül leme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
18 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
19 Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)
20 Kule vinçler
21 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
22 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
23 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
24 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
25 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
26 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
27 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
28 Kendinden hareketli greyderler
29 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer direyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
30 kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
31 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli
32 mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
33 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
34 Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
35 Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
36 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
37 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
38 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
39 Tekstil sanayi için yıkama makinaları
39 Lazer ile metallerin veya metal karbürlerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
40 Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
41 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar
42 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar HARİÇ
43 Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
44 Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri
45 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
46 Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
47 Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
48 Metaller için diğer freze tezgahları
49 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
50 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
51 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
52 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
53 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
54 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
55 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
56 Yassı metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
57 Diğer metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
58 Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
59 Yassı metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
60 Yassı olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
61 Metaller için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler
62 Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik kontrollü diğer tezgahlar
63 Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
64 Ezerek vida dişi açma makinaları
65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
66 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
67 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
68 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
69 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
70 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
71 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
72 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları
73 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
74 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
75 Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
76 Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler
77 Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
78 Taş kırma makinaları
79 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
80 Beton veya harç karıştırıcıları
81 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
82 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
83 84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
84 Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
85 Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
86 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
87 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
88 Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
89 Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
90 Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
91 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
92 Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
93 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
94 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
95 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
96 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
97 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
98 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi
99 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi
> 2800 cm3
100 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
101 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
102 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
103 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
104 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
105 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
106 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
107 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
108 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
109 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
110 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
111 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
112 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış
(EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
113 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı > 20 ton
114 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
115 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
116 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
117 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
118 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
119 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
120 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
121 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton
122 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
123 Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
124 Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton
125 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
126 Beton pompalama taşıtları
127 Kar küremeye mahsus taşıtlar |
128 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
129 Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)
130 Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk <= 7.5 m
131 Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk > 7.5 m
132 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner koltuk ve sandalyeler
133 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden döner koltuk ve sandalyeler
134 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer maddelerden döner koltuk ve sandalyeler
135 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; kamp veya bahçede kullanılanlar HARİÇ
136 Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
137 Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
138 Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)
139 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
140 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
141 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
142 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
143 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
144 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
145 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
146 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
147 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
148 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
149 Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
150 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
151 Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
152 Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
153 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
154 Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
155 Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
156 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
157 Metalden diğer mobilyalar
158 Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
159 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
160 Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
161 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
162 Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
163 Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARÎÇ
164 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
165 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARÎÇ
166 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
167 Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
168 Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
169 Ahşaptan diğer mobilyalar
170 Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
171 Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
172 Bambudan diğer mobilyalar
173 Hintkamışından diğer mobilyalar
174 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

Kaynak: Resmi Gazete